SOM vzw is bij de gemeenten en inwoners vooral gekend als ‘Woonwijzer Meetjesland’. Som vzw klopte aan bij Veneco met een vraag naar ondersteuning, zowel inhoudelijk als operationeel. Omdat er een duidelijke synergie is rond energie en klimaat en wonen, kantelt SOM vzw vanaf 1 juli in bij Veneco. Dankzij de intergemeentelijke samenwerking met bijhorende subsidies kunnen gemeenten hun lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel organiseren. Met deze fusie-operatie wordt de betrokkenheid van de gemeenten op de werking rond wonen, energie en klimaat nog groter.

Lees hier het hele persbericht.