Ik ben (ver)huurder

Vraag tijdig advies

Zowel huurders als verhuurders kunnen bij Woonwijzer terecht voor informatie en advies. We raden ten stelligste aan om zo snel mogelijk informatie te vragen op het moment dat er twijfel is over de rechten en plichten van huurders of verhuurders. Roep onze hulp in van zodra een probleem ontstaat. Problemen kunnen immers het makkelijkst opgelost worden vooraleer er echt een conflict ontstaat.

Doe beroep op een professional

Een deskundig advies bij het huren of verhuren van een woning is geen overbodige luxe. Huurder en verhuurder sluiten onderling een huurovereenkomst af. Deze valt onder de woninghuurwet. In die overeenkomst (en de woninghuurwet) staan de rechten en plichten van beide partijen, en de termijn waarbinnen deze rechten en plichten van toepassing zijn. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen in de Vlaamse Wooncode rond bijv. minimale kwaliteitseisen. Huren en verhuren is daardoor een specifieke en vaak complexe aangelegenheid.

Meer info

U kunt steeds bij de adviseurs van Woonwijzer terecht.
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel. 09 378 61 70

Mail ons

Handige links

Heel wat informatie is online te vinden. We willen je volgende betrouwbare websites meegeven:

Interessante websites

Advies op maat door Woonwijzer

Voor de huurder:

 • Laat nagaan of je huurovereenkomst voldoet aan de bepalingen van de woninghuurwet.
 • Krijg informatie over jouw rechten en plichten.
 • Krijg hulp bij het contacteren van je verhuurder (opzeggen huurcontract, melden van nodige herstellingen, …).
 • Krijg informatie over een sociale huurwoning en de huursubsidie.
 • Problemen met de kwaliteit van je woning? Een technisch adviseur kan ter plaatse komen kijken.

Voor de verhuurder:

 • Krijg modelcontracten, modelbrieven en modellen van plaatsbeschrijvingen.
 • Krijg informatie over jouw rechten en plichten.
 • Laat de indexering van je huurprijs correct berekenen.
 • Laat je woning nakijken door een technisch adviseur op de kwaliteitsnormen.
 • Krijg advies over nodige verbeteringswerken.

Meer weten ?

Contacteer een woonadviseur

Verhuur via een SVK

 • Het sociaal verhuurkantoor huurt van de eigenaar en is verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.
 • Een stipte betaling is gegarandeerd gedurende 9 jaar (ook bij leegstand of wanbetaling van de onderhuurder).
 • Het SVK zorgt voor een goed onderhouden woning bij het einde van het huurcontract.
 • SVK Meetjesland neemt de administratieve beslommeringen op zich: vinden van een huurder, opmaak van het huurcontract, opmaak van de plaatsbeschrijving, registratie, overname van gas, elektriciteit en water, afsluiten brandverzekering huurdersaansprakelijkheid,…
 • Het SVK biedt de huurders een huurbegeleiding aan door middel van regelmatige huisbezoeken en administratieve ondersteuning.
 • SVK Meetjesland heeft een eigen klusjesploeg in dienst die herstellingen en opfriswerken kan uitvoeren, waarbij nauwgezet de huurwetgeving wordt gevolgd.

Meer weten ?

Neem een kijkje op de website

Het gelijke behandelingsprotocol: teken jij mee?

Om de huisvestingsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een gelijke behandelingsprotocol opgemaakt. Ook de gemeenten Nevele en Wachtebeke hebben begin 2015 het gelijke behandelingsprotocol goedgekeurd. De gemeenten willen daarmee alle actoren op de huurmarkt op een positieve manier benaderen. Zo werden de voorbije maanden reeds twee informatieavonden aangeboden aan verhuurders. Met het gelijke behandelingsprotocol willen Nevele en Wachtebeke op die weg verdergaan.
Ook u kan het gelijke behandelingsprotocol mee ondertekenen! Hierdoor geeft u het signaal achter de principes van het protocol te staan en draagt u bij tot een toegankelijke huurmarkt voor iedereen. De gemeenten en Woonwijzer engageren zich op hun beurt om alle ondertekenaars van het protocol jaarlijks uit te nodigen op een vergadering. Tijdens deze jaarvergadering wordt informatie over huisvesting aangeboden en krijgen deelnemers de kans om met mekaar en het bestuur in gesprek te gaan.

Bekijk de protocoltekst


Woonwijzer Meetjesland is een afdeling van SOM vzw in samenwerking met en met financiële steun van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten / OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem

Som vzw
De Meerling
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Som vzw
WoonwijzerIk ben (ver)huurder