Ik bezit een leegstaand pand

Onze diensten

Wat te doen als uw woning leeg staat? De adviseurs van Woonwijzer helpen je graag verder: door je  duidelijk te informeren over de leegstands- en heffingsprocedures en om je te helpen de woning terug van de leegstandsinventaris te krijgen (bijv. technisch advies over de woning over nodige verbeteringswerken, hulp bij het te huur stellen van de woning, nagaan voor welke premies je in aanmerking kan komen,…)

contacteer een woonadviseur

Voor wie meer wil weten over leegstand

Vlaanderen en de lokale besturen willen leegstand van woningen en gebouwen vermijden. Leegstand leidt immers vaak tot verwaarlozing en bovendien is het moeilijk te verdedigen dat eigenaars hun woning laten leegstaan terwijl heel wat gezinnen op zoek zijn naar een goede woning. Het leegstandsbeleid bestaat uit twee grote acties. Enerzijds is er de opmaak van het leegstandsregister. De gemeenten en steden houden een register bij van woningen en gebouwen die langer dan één jaar leeg staan. Op die manier weten de besturen wat er zich op hun grondgebied afspeelt. Als de woning één jaar op deze lijst staat (ondertussen staat uw woning 2 jaar leeg) krijgen de eigenaars een aanslagbiljet in de bus met de vraag om een heffing te betalen. Op deze manier wordt hardnekkige of ongeoorloofde leegstand bestreden.
De besturen weten natuurlijk dat er een aantal goede redenen zijn waarom een woning gedurende langere periode leeg staat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grondige verbouwingswerken, als de woning omwille van een gerechtelijke procedure niet mag bewoond worden, als de bewoner nog maar pas opgenomen is in een zorginstelling,… Elk lokaal bestuur heeft daarom ook een aantal vrijstellingen van de heffing voorzien.

Meer info

U kunt steeds bij de adviseurs van Woonwijzer terecht.
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel. 09 378 61 70

Mail ons

Handige links

Heel wat informatie is online te vinden. We willen je volgende betrouwbare websites meegeven:

Interessante websites

Ik ben (ver)huurder

Ik ben (ver)bouwer

Ik wil (ver)kopen

Ik wil aangepast wonen

Ik wil energie besparen

Ik bezit een leegstaand pand

Woonwijzer Meetjesland is een afdeling van SOM vzw in samenwerking met en met financiële steun van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten / OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem

Som vzw
De Meerling
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Bart MestdaghIk bezit een leegstaand pand