Een kwalitatieve en energiezuinige woning voor alle inwoners

Woonwijzer Meetjesland is opgericht in juni 1998 onder impuls van het maatschappelijk opbouwwerk. Een intergemeentelijke Woonwijzer moest een impuls geven tot een betere woningkwaliteit in de regio.

Het aandeel slechte woningen in het Meetjesland is ondertussen drastisch verminderd. Desondanks de sterke inhaalbeweging behoort de regio ook vandaag nog tot die regio’s met de slechtste woningkwaliteit in Vlaanderen. Een aanhoudende waakzaamheid en inspanning om de woningkwaliteit te verbeteren is dus gerechtvaardigd, in het bijzonder voor risicogroepen zoals senioren, huurders of alleenstaande ouders.

De voorbije jaren groeide de bezorgdheid over de energieprestaties van het woningpatrimonium in het Meetjesland (en dus de energiefacturen van de inwoners). Het Meetjeslands woningpatrimonium is gemiddeld groter dan in de rest van Vlaanderen, is gemiddeld ouder en heeft een groter aandeel alleenstaande woningen. Daarmee heeft het Meetjeslands woningpatrimonium alles om zeer energieverslindend te zijn. Geformuleerd als een kans: het energiebesparingspotentieel in het Meetjeslands woningpatrimonium is enorm groot.

Waarom Woonwijzer?

 • Betrouwbaar

  Woonwijzer Meetjesland krijgt subsidies van de lokale besturen, Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen. Enkel hierdoor kan ons advies aan u volstrekt onafhankelijk zijn.

 • Gespecialiseerd

  Onze adviseurs hebben elk hun expertise. Ben je inwoner of professioneel? Heb je een eenvoudige of zeer complexe vraag? Iedereen krijgt een antwoord op maat.

 • Efficiënt

  Door samen te werken kunnen de besturen op een efficiënte manier deze dienstverlening mogelijk maken. Ook de personeelsstructuur weerspiegelt dit: weinig staf en veel dienstverlening.

 • Gedreven

  Een enthousiast team staat voor u klaar, elke keer bereid om net dat ietsje meer te doen: voor alle inwoners, voor de lokale besturen en in het bijzonder voor hen die het op de woningmarkt het moeilijkst hebben.

Financiering en bestuur

De financieringsbronnen van Woonwijzer Meetjesland zijn divers.
Woonwijzer krijgt financiële steun van de deelnemende lokale besturen: Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem. Daarnaast is er projectmatige ondersteuning van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en Europa.
De activiteiten rond energie en energiebesparing worden behalve met bovenstaande financiers mee mogelijk gemaakt door een klantenbijdrage van Eandis voor de uitvoering van energiescans. Tenslotte worden binnen de werking een aantal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld waarvoor Woonwijzer een loonsubsidie ontvangt.

Het bestuur van Woonwijzer wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenteraden en een bestuurder van SOM vzw. Valerie Taeldeman is voorzitter van Woonwijzer.
Aalter: Luc De Meyer, schepen / OCMW-voorzitter
Assenede: Annie Cuelenaere, gemeenteraadslid
Eeklo: Bob D’Haeseleer, schepen van huisvesting, ruimtelijke ordening, duurzaamheid e.a.
Kaprijke: Wim De Waele, schepen van woonbeleid e.a.
Knesselare: Fons De Neve, schepen van wonen, milieu en energie e.a.
Maldegem: Valerie Taeldeman, schepen van wonen e.a.
Nevele: Marleen Vanlerberghe, schepen van woonbeleid, sociale huisvesting e.a.
Sint-Laureins: Johan Francque, schepen van huisvesting en wonen, ruimtelijke ordening e.a.
Waarschoot: Inge De Graeve, gemeenteraadslid
Wachtebeke: Rudy Van Vlaender, schepen van woonbeleid, ruimtelijke ordening e.a.
Zomergem: Martine Gyssels, schepen van sociale huisvesting e.a.
SOM vzw (projectuitvoerder): Luc Joos, dagelijks bestuurder SOM vzw

Om het bestuur te contacteren neem je contact op met Maarten Quintelier, coördinator van Woonwijzer, via de algemene contactgegevens of via maarten@woonwijzermeetjesland.be.

Wat we kunnen?

Woonwijzer Meetjesland is een klein team van medewerkers die elk hun taken en expertisedomein toegewezen krijgen. Dit zijn de expertises die verdeeld zijn binnen het team:

Bij de woonadviseur
premies en fiscale voordelen voor wie bouwt of verbouwt, huurwetgeving, huurtoelages, sociale leningen, sociale huisvesting

Bij de technisch adviseur
woonkwaliteitscontroles, energiebesparende investeringen en duurzaam bouwen, woningaanpassing voor senioren, uittekenen bouwvergunningen (waarvoor u geen architect nodig hebt)

Bij de beleidsadviseur
alle regelgeving die relevant is voor het lokaal woonbeleid, verzamelen en ontsluiten beleidsrelevante informatie

Bij de energiebegeleider en energiesnoeier
energie- en waterbesparing in de woning, energie- en waterfacturen, de vrijgemaakte energiemarkt, kleine energiebesparende ingrepen

Woonwijzer Meetjesland is een afdeling van SOM vzw in samenwerking met en met financiële steun van het Vlaamse Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten / OCMW’s Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem

Som vzw
De Meerling
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Som vzw
Bart MestdaghOVER ONS