ONDER VOORBEHOUD

Wie investeert in een (met productlabel A), kan hiervoor een premie aanvragen.

De Vlaamse Regering nam echter op vrijdag 2 juni 2023 de principiële beslissing om de premie voor een gascondensatieketel stop te zetten voor eindfacturen vanaf 1 november 2023.

De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van voor 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag).

Verwacht wordt dat deze beslissing nog voor het zomerreces finaal wordt goedgekeurd. De afschaffing van de premie, kadert in de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

bron: vlaanderen.be